Openingstijden

Onderwijs
Continu rooster  Lestijden
Maandag 8.30 - 14.00 uur
Dinsdag 8.30 - 14.00 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 14.00 uur
Vrijdag 8.30 - 14.00 uur

- alle kinderen blijven tussen-de-middag op school over, en eten bij de leerkracht. 
   (Behalve op woensdag).
- alle kinderen hebben dezelfde schooltijden

De openingstijden van de kinderdagverblijven zijn:
maandag t/m vrijdag: 
hele dag: 7.30 - 18.30 uur = 11 uur
halve dagen: 7.30 - 13.30 uur = 6 uur

12.30 - 18.30 uur = 6 uur

Extra (flexibele) opvang: aansluitend dagdeel op de ochtend: 13.30 -15.30 uur = 2 uur
Extra (flexibele) opvang, later in de middag: 15.00 –18.30 uur = 3,5 uur

Haal- en brengtijden
Op alle dagen is het mogelijk de kinderen vanaf 7.30 uur tot 9.00 uur te brengen.Van 12.30 tot 13.30 uur is het mogelijk om de kinderen weer op te halen of te brengen voor het middagdeel. Vanaf 16.30 tot 18.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.

Flexibele opvang op het kinderdagverblijfOuders kunnen kiezen voor een flexcontract. Met de plaatsingsmedewerker wordt besproken welke flexibele opvang de ouders behoefte hebben (minimale afname van twee dagdelen). Met ouders wordt een flexcontract op maat afgesloten. Voor een flexcontract gelden andere tarieven. 

15 dagen voorafgaand aan de nieuwe maand kunnen de ouders de gewenste dagdelen voor de nieuwe maand doorgeven. Er zijn een beperkt aantal flexibele plaatsen. We kunnen geen garantie geven dat de gewenste dagdelen allemaal mogelijk zijn. Vóór het begin van de nieuwe maand ontvangen de ouders een overzicht van de gereserveerde dagdelen tegelijk met de factuur.

Buitenschoolse opvang: alleen dagdelen in schoolvakanties of flexibele opvang per maand is ook bij de BSO mogelijk. Minimale afname van 1 blok in de schoolweken.

De openingstijden van de peuterspeelzaalgroepen: 
-
7.30 - 13.00 uur: peuteropvang en speelzaal in één (Wet Kinderopvang)
- 8.30 - 12.00 uur: voor speelzaal en VVE (openingstijden voor plaatsen met gemeentecompensatie)

De dagen dat de peuterspeelzaal geopend is hangt af van de locatie.
De peuterspeelzalen zijn 40 weken per jaar open. In de basisschoolvakanties zijn de groepen gesloten.


De openingstijden van de buitenschoolse opvang:
De buitenschoolse opvang is mogelijk op schooldagen van maandag t/m vrijdag, op basis van beschikbaarheid:
Voorschoolse opvang (VSO): van 7.30 tot 8.30 uur,
Naschoolse opvang (NSO): van 12.00 tot 18.30 uur,
Vakantieopvang: in de reguliere schoolvakanties is de hele werkweek opvang mogelijk van 7.30 tot 18.30 uur.

Haal en brengtijden 
In vakanties kunnen kinderen gebracht worden tot 9.00 uur. De haaltijden door de week en in vakanties zijn vanaf 17.00 uur. De naschoolse opvang bestaat uit twee blokken, te weten:
- blok 1: van ca. 12.00 tot 15.15 uur 
- blok 2: van ca. 15.15 tot 18.30 uur 
(de exacte tijden zijn afhankelijk van de tijden die de verschillende scholen hanteren). 
Een vakantiedag op de BSO bestaat uit twee dagdelen, te weten: ochtend: van 7.30 tot 13.00 uur en middag: van 13.00 tot 18.30 uur

Ruilbeleid
Ruilen kan kosteloos tot 5 werkdagen voor of na de te ruilen dag en is te regelen o.a. via de pedagogisch medewerkers op de groep. U kunt daarnaast het totaal aan dagdelen dat u normaal gesproken per week afneemt, éénmaal op een willekeurig moment later in het jaar als ruildag opnemen.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepspagina te gaan

Facebook