Opvang

Kindcentrum Het P@rk is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen. Daarbij hanteren we een doorgaande lijn: kinderen worden van jongs af aan uitgedaagd om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen.
Kinderdagverblijf
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar bieden we professionele opvang, tussen 7.30 en 18.30 uur. In kleine groepen van maximaal 12 kinderen krijgen kinderen de aandacht die zij verdienen. Hun eigen kennen en kunnen staat centraal: vanuit daar passen medewerkers hun aanbod aan en zorgen voor leuke educatieve activiteiten.
Lees hier meer over het kinderdagverblijf

Peuterspeelgroep

In de peutergroep kunnen kinderen tussen 2 jaar en 3 maanden en 4 jaar zich optimaal voorbereiden op de basisschool. Samen spelen, leren en ontwikkelen met leeftijdsgenootjes is van belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, motoriek en cognitieve ontwikkeling van peuters.

Buitenschoolse opvang

Kinderen (en hun ouders) kunnen gebruik maken van onze buitenschoolse opvang (BSO). Er is opvang voor kinderen van 4 t/m 8 jaar en voor kinderen van 8 t/m 13 jaar. Omdat de opvang onderdeel is van ons kindcentrum en medewerkers onderling samenwerken en kennis uitwisselen, zijn de richtlijnen voor kinderen eenduidig met de richtlijnen op school. Zo kunnen we kindspecifieke gebeurtenissen of kenmerken van kinderen doorspreken en kunnen de pedagogisch medewerkers van de BSO beter inspelen op de behoefte van de kinderen.
 

Mijn kind

Klik hier om naar de groepspagina te gaan

Facebook

Twitter