Peuterleidster behalen Taalcertificaat F3

Pedagogisch medewerksters van de peutergroepen voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) van Stichting Educatief Centrum in de gemeente Brummen zijn geslaagd voor hun taaltoets en beschikken daarmee over het niveau 3F voor mondelinge en leesvaardigheden Nederlands. Ze bieden zo sinds deze week een extra stimulerende en verrijkende taalomgeving voor peuters met een taalachterstand.  

Door verzwaarde opleidingseisen aan pedagogisch medewerkers van de overheid, dienen alle medewerkers van een VVE-locatie vanaf 2019 te voldoen aan deze taaleis. Dit nascholingstraject is opgezet door de gemeenten Brummen, Voorst en Lochem; zij hebben subsidie van de overheid ontvangen om dit project op te zetten en hebben hun krachten gebundeld om dit te realiseren.

Medewerkers van Stichting Educatief Centrum (SEC) zijn werkzaam in ons kindcentrum, waar openbaar onderwijs, kinderdagopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang zijn verenigd om kinderen in een veilige omgeving en één pedagogisch klimaat zich optimaal te laten ontwikkelen. 
 
VVE is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Ons kindcentrum bied voorschoolse educatie aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar in hun peuterspeelzalen en vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 van hun basisscholen. VVE is bedoeld om kinderen op een speelse manier hun taalachterstand te laten inhalen, voordat ze aan groep 3 beginnen.

Om VVE goed toe te kunnen passen is een goede beheersing van de Nederlandse taal door pedagogisch medewerkers belangrijk. Onze medewerkers hebben met het behalen van hun taalcertificaat aangetoond dat zij over uitstekende mondelinge vaardigheden (luisteren, spreken en gesprekken voeren) en leesvaardigheden (lezen en interpreteren van teksten) beschikken. Daardoor leren zij kinderen een grote basiswoordenschat en zinsconstructies aan, die hen bijvoorbeeld helpen bij het stellen van vragen of het vertellen over eigen ervaringen.
Media
  • Prk_PSG_VVE.jpg

Mijn kind

Klik hier om naar de groepspagina te gaan

Facebook