Inschrijven

U bent van harte welkom voor een informatief gesprek en een rondleiding door het kindcentrum. U krijgt daarbij informatie over de mogelijkheden in opvang en onderwijs in ons kindcentrum, passend bij uw kind. We leggen u tijdens het gesprek uit hoe de aanmelding en inschrijving in zijn werk gaat.

Aanname kinderdagverblijf, peuterspeelgroep en voorschools-/buitenschoolse opvang

Inschrijving digitaal loket

Aanname nieuwe leerlingen 

Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld en ingeschreven. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directie. 

Indien ouders tot aanmelding over willen gaan, wordt samen met de directeur het inschrijfformulier ingevuld. Wij stellen het op prijs als u uw kind, indien mogelijk, ongeveer een half jaar van te voren aanmeldt. Bij de aanmelding van een eerste kind uit een gezin krijgt u uitgebreide informatie over de school.

Kort voordat uw kind 4 jaar wordt krijgt u een uitnodiging om samen met uw kind kennis te maken met de leerkracht(en). Tijdens deze kennismaking kunt u het lokaal bekijken en krijgt u meer informatie over de organisatie en het onderwijs in de groep. De leerkracht maakt dan ook afspraken om een aantal dagdelen te komen "kijken" op school; uw kind mag vijf keer op school komen kijken en meedoen in de groep waar hij/zij geplaatst zal worden. 

Tips voor ouders van onze toekomstige kleuters

Een kind dat naar de basisschool gaat, moet niet alleen zindelijk zijn, maar zichzelf ook redelijk kunnen redden. Broek los maken, wc papier hanteren, doortrekken. Dat moet een kind allemaal zelf kunnen. Meestal vraagt dat thuis van tevoren enige oefening. Help uw kind alvast om het zelf te doen.

  • Neem voor de eerste schooldag uitgebreid de tijd. Geef uw kind gemakkelijke kleren aan met het oog op eventuele bezoekjes aan die vreemde wc. Blijf niet te lang aarzelen bij de klas, maar neem resoluut en opgewekt afscheid van uw kind. Natuurlijk mag de knuffel mee naar school.
  • Uw kind laat zelf wel weten, wanneer het aan hele dagen basisschool toe is. Maar een kind dat er aanvankelijk helemaal geen moeite mee heeft, kan na drie of vier weken opeens een terugslag krijgen. Het wil dan niet meer naar school, slaapt onrustig en begint bijvoorbeeld te “jengelen”.
  • Allemaal tekenen dat het uw kind tijdelijk even te veel is. Laat het een tijdje halve dagen naar school gaan of houd het midden in de week eens een dagje thuis.
  • Speel thuis zoveel mogelijk in op de onderwerpen die op school aan de orde komen, dan worden "thuis" en "school"  twee werelden die op elkaar aansluiten. Veel plezier!

Facebook