Verlofregeling

Onderwijs
In principe kan er niet van de vastgestelde schoolvakanties worden afgeweken. Bij uitzondering mag een directeur een kind vrij geven voor een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties;  dit mag één keer per jaar en niet langer dan tien dagen. Bovendien mag dit alleen als de ouders door hun beroep niet op vakantie kunnen tijdens de schoolvakanties (hiervoor  moet de werkgever een verklaring afgeven). Overigens mag de directeur geen vakantieverlof geven in de eerste twee weken na de zomervakantie omdat dit extra belangrijke weken zijn. Scholen moeten wel vrij geven in bijzondere gevallen zoals een huwelijk of begrafenis, ook kan er vrij worden gegeven als een kind niet op school kan zijn vanwege een geloofs- of levensovertuiging. Voor meer informatie klik op leerplicht.

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind of mailen naar kindcentrumhetpark@archipelprimair.nl.


Aanvraag vrijstelling schoolbezoek

Facebook