Middenbouw (MB) leerjaar 3, 4 en 5.

MB 1: In deze groep werken  twee leerkrachten: juf Marike (ma-di) en juf Akkie (ma-di-woe).
         Ze krijgen les op de begane grond, 3e lokaal aan de linkerkant (oranje). 

MB 2: In deze groep werken twee leerkrachten: juf Ellen B. (ma-di-vrij) en juf Riëtte (woe-do).
         Ze krijgen les op de begane grond, 4e lokaal aan de linkerkant (geel). 

De kinderen van MB1 en MB2 zitten in kleine groepjes en gr 3, gr 4 en gr 5 zitten daarbij door elkaar om fijn te kunnen samenwerken. In deze zogenaamde heterogene groepen ervaren de kinderen allemaal een keer hoe het is om een oudste, middelste  of jongste van de groep te zijn. Zij werken van uit de kerndoelen die zijn uitgewerkt in doelenboekjes. Hierin worden o.a. reken- en taal/spellingmethoden als bronnen gebruikt.
 In de ochtend start iedereen op met een gevoelskaart. Met een groene kaart laten zij weten: Ik voel me goed en ik kan aan de slag. Met oranje of rood weten we dat ze nog even moeten wennen of niet zo lekker in hun vel zitten. Iedereen kan er dan rekening mee houden en er soms naar behoefte een gesprekje over te hebben.

De kinderen gaan daarna hun doelenboekje invullen. Zij kiezen zelf een vak. Daarna bepalen zij aan welk doel van dat vak zij gaan werken. Of zij gaan een doel bewijzen zodat ze het kunnen afsluiten en door kunnen naar een volgende uitdaging.
Door de dag heen zijn er twee “ zelfstandig werkmomenten”. De afspraak is dat de kinderen daarin elke dag bij de vakken rekenen, taal, schrijven  en spelling aan een doel gaan werken.  
De volgorde mogen zij zelf bepalen net als het moment van bewijzen.                                                                               
 
De doelen kunnen de kinderen behalen door te oefenen op het (eigen) chromebook, in een werkschrift of door middel van een werkblad of (bewegend) leerspel. Hierin hebben zij ook een eigen keus. Het is maar net hoe je het fijnst leert.
De leerkrachten en onderwijsassistenten coachen de kinderen. Soms hebben zij nog hulp nodig bij het maken van hun keuzes.
Alle nieuwe lesstof wordt uitgelegd in de ingeplande instructiemomenten. Deze kunnen de kinderen elke dag zien op de whiteborden in de klas.
Ons schooljaar kent 4 periodes. Deze worden afgesloten met een vertraagde week. Hierin worden de doelenboekjes afgesloten en vinden de kindgesprekken plaats. In deze week nemen we de tijd om met de kinderen te reflecteren en vooruit te kijken.
Naast de schooldoelen mogen de kinderen dan ook een eigen doel opgeven waaraan zij graag willen werken. Twee keer per jaar maken de kinderen een IEP toets zodat de doorgaande ontwikkeling van elke kind goed gevolgd kan worden.

                         Als de kinderen dan daadwerkelijk aan de slag gaan kiezen zij zelf een geschikte werkplek. Dit kan in de klas , de hal of in het stiltelokaal. Hierdoor is er veel plek voor het bewegend leren. Af en toe organiseren we een "doe-vrijdag" waarbij het onderwijsaanbod spelenderwijs wordt aangeboden. Via “een kijkje in de klas” kunnen ouders inschrijven om ook eens mee te kijken hoe het één en ander gaat in de klas. De gehele werkwijze in de middenbouwgroepen is tot stand gekomen in de overgang naar Dalton. (Lees meer onder het kopje Over Het P@rk- Dalton)

In MB1 en 2 hebben de kinderen op maandag gymnastiek van een vakleerkracht in de inpandige gymzaal. Regelmatig is er een gastles muziek, dans of cultuur in het kader van culturele vorming. Eén keer per jaar gaan we op schoolreis. Dit was op 7 september en we gingen naar Dinoland in Zwolle. Het was een heerlijke dag.                                                                                                         

Elke week doen we ook aan de kanjertraining
om zo op een speelse en natuurlijke manier de waarden en
normen binnen onze school en onze maatschappij te leren kennen
en uit te dragen. Hierin is o.a aandacht voor het thema pesten.  
Tijdens de pauzemomenten kunnen de kinderen
afwisselend spelen op de voor- of achter-speelplek of op het
speel- en voetbalterrein aan de overkant van de school.
Ook gaan we af en toe gezellig langs de dieren in het
naastgelegen dierenpark. We heten tenslotte niet voor
niets "Het P@rk!"                                        
 

Tijdens de pauzemomenten kunnen de kinderen afwisselend spelen op de voor- of achter-speelplek of op het speel- en voetbalterrein aan de overkant van de school. Ook gaan we af en toe gezellig langs de dieren in het naastgelegen dierenpark. We heten tenslotte niet voor niets "Het P@rk!"

Er zijn geen items beschikbaar.

Facebook