PSG

Beste ouders/verzorgers,

 

De peuterspeelgroep en dagopvang van Het P@rk werken met de methode ‘Startblokken voor basisontwikkeling’. Binnen deze methode is spelen de belangrijkste activiteit. Tijdens het spel komen er diverse ontwikkelingen aan bod, zoals de taal-/ spraakontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers werken thema’s uit, waarbij allerlei activiteiten aan bod komen.

 

Er wordt in de grote groep gewerkt, maar ook in kleine groepjes en individueel,  om zo alle kinderen aan bod te laten komen. In de kring wordt er rondom een thema gezongen en gepraat en spelletjes gedaan. Er wordt regelmatig voorgelezen over het thema waar we op dat moment aan werken.

Er staat altijd een boek centraal gedurende het thema, maar natuurlijk zoeken we ook andere boeken erbij en vinden we het leuk als het kind een boek van huis meebrengt wat betrekking heeft op het thema. De kinderen mogen dingen meenemen van thuis, zodat het thema gaat leven bij het kind.

De creatieve activiteiten staan in het teken van het thema en de ruimte wordt zo ingericht dat er op diverse plaatsen aandacht is voor het thema. De peuters genieten enorm van het werken rondom een thema en spelenderwijs leren de kinderen veel.

We gebruiken een woordenlijst met de steeds weer terugkomende woorden. Deze woordenlijst is zeker niet bedoelt om met de kinderen te oefenen, maar geldt als herkenningslijst. U weet dan waar de kinderen mee bezig zijn.

 

Elk thema duurt  6 weken. Bij elk thema lezen we boekjes over het onderwerp. Er staat altijd een boek centraal, wat elke dag terug komt. Andere boeken van het thema worden daarnaast ook gebruikt. In de groepsruimte hangt een themakaart (de spin) met daarop de planning van het thema. U kunt zo zien waar we mee bezig zijn en u kunt thuis met uw kind over het thema verder praten. Deze interactie is van groot belang omdat de peuter thuis en bij Het P@rk de woorden weer hoort. De peuter kan zich de woorden dan sneller eigen maken.

 

 

In de themaboekjes kunt u lezen welke activiteiten we gaan doen. Ook vindt u in dit boekje activiteiten die u zelf thuis met uw kind kunt doen. Samen kunnen we dan werken aan de ontwikkeling van uw peuter.

 

Veel speelplezier toegewenst!
Er zijn geen items beschikbaar.

Facebook