Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie bestaat uit enthousiaste ouders die samen met de leerkrachten allerlei activiteiten organiseren voor de kinderen op school. 

Zij vergaderen regelmatig om activiteiten te plannen en te evalueren. Bij deze vergaderingen is altijd een leerkracht aanwezig die de nodige informatie en adviezen kan geven. Dit is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd.

De vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks worden er vele activiteiten voor de kinderen georganiseerd, zoals:
Sinterklaas, 
Kerst, 
Pasen, 
Modderdag,
Avondvierdaagse, 
Koningsdag, 
Afscheid groep 8,
etc.

De Activiteitencommissie besteedt hier veel tijd en aandacht aan. 

Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, is geld nodig. Dat is dan ook de reden dat er jaarlijks een bijdrage wordt gevraagd aan de ouders. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond, op de eerste maandag van oktober, vastgesteld. De ouderbijdrage is exclusief het schoolreisje van leerjaar 1 t/m 7 en het schoolkamp van leerjaar 8. Hiervoor wordt een aparte bijdrage gevraagd, die zelf door school geïnd wordt. Wij willen u erop wijzen dat de bijdrage vrijwillig is. Het spreekt echter vanzelf dat we de activiteiten niet op de huidige wijze kunnen organiseren wanneer veel ouders de bijdrage niet betalen. 

Het innen van ouderbijdrage, schoolreis-, en kampgeld gaat via Schoolkassa. U krijgt via Parro (communicatiemiddel tussen ouders en school) een bericht met een verzoek om te betalen. 

Waarom doen we dit? 

De activiteiten behoren niet tot het gewone programma van school en worden dan ook niet door het Ministerie betaald. Zonder uw bijdrage kunnen wij al deze activiteiten niet organiseren, die de kinderen met zoveel plezier beleven. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 25,00 per kind. 

Ook wanneer u niet deelneemt aan de AC, worden uw ideeën en/of suggesties altijd op prijs gesteld. U kunt contact opnemen met ons, via: administratieac@archipelprimair.nl


                                    


Facebook