Activiteiten

Gedurende het gehele schooljaar vinden er allerlei sportevenementen, activiteiten, feesten en vieringen plaats. De meeste activiteiten worden door het team en de activiteiten commissie samen georganiseerd. Ze bereiden de activiteiten voor in zogenaamde werkgroepen. Traditionele activiteiten zijn belangrijk, maar een werkgroep kan ook besluiten de activiteit anders dan anders in te vullen.

Sinterklaas

Sinterklaas komt ieder jaar bij ons op school en wordt door alle kinderen ingehaald. Bij de groepen 1 t/m 4 gaat hij uitgebreid op bezoek en brengt een cadeautje voor ze mee. De groepen 5 t/m 8 worden, als de agenda het even toelaat, met een bliksembezoekje vereerd. De kinderen in deze groepen trekken lootjes en vieren in hun groep pakjesdag.

Kerstfeest

Het kerstfeest wordt met de kinderen gevierd in de vorm van een kerstmarkt en/of een kerstfeest in en rond de school. Daarna wordt in school, in de eigen klas, gezamenlijk van een kerstdiner genoten.

Pasen

Er zijn allerlei verschillende activiteiten op school te doen in het kader van het paasfeest en de kinderen gaan eieren zoeken in Park het Goor. Ondanks het feit dat wij een openbare school zijn, doen wij toch mee met de traditionele ‘palmpaasoptocht’.

Projecten

Er wordt regelmatig gewerkt aan projecten. Vooral in de onderbouw staan deze centraal en wordt er gedurende een periode op verschillende manieren aan gewerkt. Eens in de zoveel tijd wordt er door de hele school aan hetzelfde project gewerkt. Deze projecten zullen op een speciale manier worden afgesloten. Dat kan zijn door middel van een tentoonstelling, een open (mid)dag, of een ‘voorstelling’ of iets dergelijks. U bent dan van harte welkom deze bij te wonen. Tijdens deze projecten kunnen gastlessen plaatsvinden, maar ook excursies. Hierbij is de hulp van ouders vaak onontbeerlijk. Ouders die willen rijden en/of een groepje kinderen willen begeleiden zijn van harte welkom.
Elk schooljaar organiseren we een cultureel project. Samen met de stichting CUVOBA worden deze projecten opgezet. Meer informatie krijgt u te zijner tijd middels de nieuwsbrief.

Verjaardagen

Een verjaardag is altijd iets bijzonders. De verjaardag van meester of juf laten we dan ook niet zo maar voorbijgaan. De leerkrachten van diverse groepen vieren hun verjaardag in de eigen groep. Een cadeautje kopen mag, maar hoeft niet; zelfgemaakte cadeautjes worden het meest op prijs gesteld.

P@rk podium

Enkele keren per schooljaar gaan alle leerjaren samen een optreden geven aan ouders. Het doel hiervan is om kinderen van elkaars activiteiten op de hoogte te brengen, ze te leren luisteren naar elkaar, maar vooral om ieders talenten voor- en achter de schermen tot zijn recht te laten komen.

Musical

De kinderen uit groep 8 voeren aan het eind van het schooljaar een musical op voor ouders en andere belangstellenden. Ook door het jaar heen wordt er wel eens een musical georganiseerd, bijvoorbeeld voor Kerst of een speciale gelegenheid.

Afscheid Leerjaar 8

Voor de zomervakantie nemen leerjaren 1 t/m 7 afscheid van groep 8. De kinderen van leerjaar 8 mogen dan trakteren. Ook wordt er met de kinderen van leerjaar 8 een gezamenlijke activiteit ondernomen als afscheid van de school.

Schoolreis/schoolkamp

De kinderen van leerjaar 1 t/m 7 gaan jaarlijks op schoolreis o.l.v. de leerkrachten en met begeleiding van ouders. De leerlingen van de groep 8 gaan drie dagen op schoolkamp.

Ter kennismaking

Opdat de kinderen hun ‘nieuwe’ leerkracht, klaslokaal en misschien zelfs klasgenoten kunnen leren kennen, gaan we in de laatste week ‘proefdraaien’. Ieder gaat dan een dagdeel op visite in zijn/haar nieuwe groep, zodat ze alvast een beetje bekend zijn met de situatie van na de zomervakantie.

Schoolsportdag

In de maand mei of juni wordt er o.l.v. de vakleerkracht bewegingsonderwijs een sportdag georganiseerd voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 op het sportpark “De Hazenberg”.
De kinderen uit de onder- en middenbouw hebben die dag, of op een ander tijdstip, kinderspelen op en rond het schoolplein en in het park. Voor de kinderen de bovenbouw en leerjaar 8 wordt een sportdag georganiseerd op het terrein van O.B.S. “De Rietgors” in Leuvenheim.

IJsfeest

Als het weer het toelaat organiseren we een ijsfeest. De kinderen van de bovenbouw en leerjaar 8 gaan in ieder geval een keer schaatsen.

Sporttoernooien

De school doet mee aan het schoolvoetbal-, schoolhandbal- en schoolkorfbaltoernooi als het inpasbaar is in onze planning. 

Facebook