Geschiedenis

Net als in veel andere plaatsen was ook in Brummen het schoolgebouw oorspronkelijk tegen de kerk aangebouwd. In 1828 werd tegenover de Oude kerk een nieuwe school gebouwd. Deze werd in 1857 en 1864 verbouwd. Vervolgens werd er in de toenmalige Molenstraat (de huidige Schoolstraat) wederom een nieuwe school gebouwd, dit gebeurde in 1889. Dat schoolgebouw heeft tot 1960 dienst gedaan en is vervolgens enkele jaren in gebruik geweest als papierfabriek. Dat gebouw werd in 1973 afgebroken en er voor in de plaats kwamen nieuwe woningen. De voormalige hoofdonderwijzerswoning op de hoek van de huidige Burgermeester de Wijslaan en de Schoolstraat is nog aanwezig.

Net als de vroegere school werd ook dit huis oorspronkelijk in 1889 gebouwd. In 1960 is de school met de naam "OBS Koningin Juliana" in gebruik genomen. Door het groeiend leerlingaantal werd de school te klein en is er een nieuw Multi Functioneel Centrum gebouwd in het park 't Goor. In dit gebouw zat OBS Koningin Juliana samen met de Peuterspeelzaal 't Brummeltje, Buiten School Opvang (B.S.O.) en de GGD. Dit gebouw is in gebruik genomen op 26 oktober 2009. Op 12 januari 2010 heeft de school een nieuwe naam gekregen: "OBS de Dobbelsteen". In schooljaar 2014-2015 is een fusie in werking gezet met OBS de Krullevaar. 

Schooljaar 2014-2015 is er hard gewerkt om de fusie tussen De Krullevaar en De Dobbelsteen vorm te geven. Daarnaast hebben we andere samengang grondig voorbereid voor een fusie; die tussen de onderdelen basisschool, kinderopvang, peutergroep, voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO). De vier laatstgenoemde onderdelen werden beheerd door-SKBE Brummen, dat is overgenomen door Stichting Educatief Centrum (SEC), een zusterorganisatie van onze bovenschoolse Stichting Archipel. Het SEC en Archipel hebben de vier onderdelen geïntegreerd tot één geheel: vijf disciplines in één kindcentrum, onder één directie en onder één naam. Vanaf 9 juli 2015 is de naam "Kindcentrum Het P@rk ' een feit.

In 2019 zijn Archipel en SEC samengegaan als Archipel Onderwijs & Kinderopvang.

Facebook