Groepsindeling

De groepen binnen ons kindcentrum zijn verdeeld in een onderbouw (groep 1-2), middenbouw (combinatie 3-5) en een bovenbouw (groep 6-8). De kinderen werken vanuit cognitieve doelen en persoonlijke doelen. Hierdoor kan elk kind zich op zijn/ haar eigen niveau ontwikkelen. De leerkrachten hebben vooral een coachende en begeleidende rol en stimuleren het eigenaarschap van de kinderen.

Indeling schooljaar 2020-2020

OB = onderbouw 
MB = middenbouw 

  • OB 1 Henriëtte Jansen (di-woe-do-vrij) en Erna Kaatman (ma) 
  • OB 2 Erna Kaatman (di) en Nienke Albers (ma-woe-do-vrij)
  • MB 1 Marike Krijt (ma-di) en Akkie Kemperman (woe-do-vr) 
  • MB 2 Ellen Bisschops (ma-di-vrij) en Riëtte Spiegelenberg (woe-do)  
  • 6 Pamela Brandenbarg (ma-di-do (om de week) en Marjolin Woudenberg (woe-do(om de week)-vrij)
  • 7 Judith Akse (ma-di) en Lotte Stegeman (woe-do-vrij).
  • 8 A Ryanne Bouw (ma-woe (om de week)-do-vrij)  en Marjolin Woudenberg (di-woe (om de week).
  • 8 B Janine Barink (ma-di-vrij) en Jacqueline Bleumink (woe-do)

Facebook