Kanjerbeleid

Binnen scholen en kindcentra van Stichting Archipel gaan wij respectvol met elkaar en met de materialen om. 
Dit willen wij bereiken door op scholen:

  • een vertrouwde en veilige omgeving te bieden;
  • kinderen te begeleiden, ook in hun persoonlijke ontwikkeling;
  • kinderen te leren omgaan met zichzelf, de ander en de omgeving;
  • een goed contact te onderhouden met ouders via open communicatie.
Op al onze scholen hanteren wij daarom de Kanjertraining. De aanpak van deze methode geeft houvast. De Kanjertraining is een methodische aanpak van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en het pedagogisch handelen van de leerkracht.

We hebben de hantering van de Kanjertraining verankerd in het beleidsstuk Kanjertraining. Dat geeft zicht op wat we op scholen doen en waar we voor staan.  

 
Voor meer informatie: http://www.archipelprimair.nl/Praktische-informatie/Kanjertraining


                          

Facebook