Leerlingenraad

We hebben op school een leerlingeraad. De raad bestaat uit 8 personen: Sil (gr. 4), Sam (gr. 5), Ellis (gr. 6 A), Kyara (gr. 6 B), Marit (gr. 7), Imme (gr. 8 A), Rik (gr. 8 B) en de directeur. 

                                    

Waarom een leerlingenraad?
• De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
• Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
• Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
• Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
• De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
• Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
• De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
• Bevorderen van actief burgerschap.

Hoe is de organisatie?
• In de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden.
De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
• In elke groep wordt 1 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
• De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant.
• De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
• Bij elke vergadering is de directeur aanwezig.
• De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
• De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
• Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
• Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
• Het team kan bespreekpunten inbrengen.
• Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
• Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
• Adviseren bij allerhande festiviteiten.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?
Een uur onder schooltijd in een ter beschikking staande ruimte.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepspagina te gaan

Facebook