Lesmethoden

We werken met de nieuwste versies van lesmaterialen van educatieve uitgeverijen.

Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling:
Onderbouwd (groep 1-2), BIOS (groep 3-8)

Nederlandse taal
Taal Actief

Aanvankelijk lezen, Technisch lezen, Begrijpend lezen
Veilig Leren Lezen, Estafette en Estafette loper, Leeslink .

Schrijven
Pennenstreken, Schrijven in de basisschool

Rekenen en wiskunde
Getal en ruimte jr.

Engels
Ipockets (groep 1 t/m 4)
Our Discovery Island (groep 5 t/m 8)

Blink
Wereldoriëntatie
Geschiedenis

Oriëntatie op mens en wereld is onderverdeeld in vakken die onderling sterke samenhang vertonen (aardrijkskunde, geschiedenis, samenleving, techniek, milieu, gezond en redzaam gedrag, natuuronderwijs en burgerschap). De leerstof wordt aangeboden in de vorm van een thema, project, klassengesprek, werkstuk, schooltelevisie, spreekbeurt en de thematische methoden.

Geestelijke stromingen 
GVO/HVO (groep 7 /8)
Ouders geven hier toestemming voor en schrijven hun kind hiervoor in.

Kunstzinnige vorming
"Moet je doen"
Onder kunstzinnige vorming  vallen tekenen, handvaardigheid, muziek, spel, bevordering van het taalgebruik, dans en drama. In de kleutergroepen wordt is veel tijd voor creatieve vorming, geïntegreerd in het totale lesprogramma. Vanaf groep 3 besteden we ongeveer 3 à 4 uur per week aan deze vakken. We gebruiken daarvoor ook sociale media.

Bevordering sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer
Leer in het verkeer, Klaar over

Bewegingsonderwijs
Basislessen Bewegingsonderwijs
De groepen 1 t/m 4 hebben gymnastiek in de gymzaal van school. Graag willen we dat alle kinderen gymschoenen meebrengen, voorzien van naam en het liefst zonder veters. Kinderen van groep 5 hebben gymnastiek in de gymzaal van school en in sporthal Rhienderoord.
De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben gymnastiek in sporthal Rhienderoord en gaan daar op de fiets naar toe. In principe gymmen alle kinderen twee keer per week. Er wordt les wordt gegeven door een gymdocent en de groepsleerkracht. Als het mogelijk is, wordt er nadien gedoucht.

Facebook