Lesmethoden

We werken met de nieuwste versies van lesmaterialen van educatieve uitgeverijen.

Onderbouw
Sil op School

Nederlandse taal
Taal Actief

Aanvankelijk lezen, Technisch lezen, Begrijpend lezen
Veilig Leren Lezen en Blink lezen.

Schrijven
Pennenstreken, Schrijven in de basisschool

Rekenen en wiskunde
Getal en ruimte jr.

Engels
Ipockets (groep 1 t/m 4)
Our Discovery Island (groep 5 t/m 8)

Ons kindcentrum heeft een officieel keurmerk en volledige erkenning van de landelijke standaard VVTO.

Kinderen voelen zich veilig en vrij om te communiceren met leeftijdsgenoten met een andere taal en cultureel achtergrond. Medewerkers maken gebruik van anders taligen en hun moedertaal in de lessen. Kinderen ontwikkelen mede hierdoor interculturele en internationale competenties.

Blink
Wereldoriëntatie
Geschiedenis
Natuur & techniek

Oriëntatie op mens en wereld is onderverdeeld in vakken die onderling sterke samenhang vertonen (aardrijkskunde, geschiedenis, samenleving, techniek, milieu, gezond en redzaam gedrag, natuuronderwijs en burgerschap). 

Bevordering sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer
Leer in het verkeer, Klaar over

Bewegingsonderwijs
Basislessen Bewegingsonderwijs
De groepen 1 t/m 4 hebben gymnastiek in de gymzaal van school. Graag willen we dat alle kinderen gymschoenen meebrengen, voorzien van naam en het liefst zonder veters. Kinderen van groep 5 hebben gymnastiek in de gymzaal van school en in sporthal Rhienderoord.
De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben gymnastiek in sporthal Rhienderoord en gaan daar op de fiets naar toe. In principe gymmen alle kinderen twee keer per week. Er wordt les wordt gegeven door een gymdocent en de groepsleerkracht. Als het mogelijk is, wordt er nadien gedoucht.

Facebook