Medezeggenschapsraad (MR)

MR leden
- Haike van Lottum (voorzitter) 
- Marjolin Woudenberg (secretaris, namens het team)
- Bernardet Annevelink (lid)
- Judith Akse (lid, namens het team)
- Jacqueline Bleumink (lid namens het team)


Notulen
Notulen MR vergadering 15 juni 2020
Notulen MR vergadering 6 april 2020
Notulen MR vergadering 2 maart 2020
Notulen MR vergadering 9 december 2019
Notulen MR vergadering 14 oktober 2019
Jaarverslag MR 2018-2019
Notulen MR vergadering 27 mei 2019
Notulen MR vergadering 1 april 2019
Notulen MR vergadering 18 februari 2019
Notulen MR vergadering 29 oktober 2018
Notulen MR vergadering 10 september 2018 

Notulen MR vergadering september 2017
Notulen MR vergadering november 2017
Notulen MR vergadering december 2017
Notulen MR vergadering maart 2018
Notulen MR vergadering mei 2018
Notulen MR vergadering juli 2018
Jaarverslag MR 2017-2018

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een formeel orgaan bestaande uit ouders en leerkrachten. Wij denken en beslissen mee over het schoolbeleid en leveren daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Dit doen we namens álle ouders en leerkrachten en om die reden willen we jullie erbij betrekken.
Zaken zoals het meerjaren beleid van de school, het personeelsbeleid, de begroting en het schoolplan zijn onderwerpen die besproken worden. Daarnaast kan de MR ook zelf initiatief nemen en zaken agenderen zoals sociaal-emotionele veiligheid (pesten) op school. Bij dit soort initiatieven luisteren we naar wat er leeft op school maar evalueren we ook de resultaten van het tevredenheidsonderzoek die periodiek wordt afgenomen onder leerlingen, ouders en leerkrachten. Voor een goed functionerende MR is input van ouders en leerkrachten van groot belang.
 
Dus mocht je als ouder of leerkracht iets onder de aandacht willen brengen over het beleid binnen de school, benader ons dan persoonlijk of per e-mail. Dit kan een klacht zijn, een vraag een opmerking, maar ook een compliment. Want de MR is voor en van de school en daar hebben we iedereen bij nodig. De MR vergaderingen zijn openbaar; mocht je een vergadering willen bijwonen dan kan dat door vooraf door een e-mail te sturen naar mr.kindcentrumhetpark@archipelprimair.nl.
 
Sinds september 2019 bestaat de MR bestaat uit de volgende drie leerkrachten en twee ouders:
Jacqueline Bleumink ( leerkracht groep 8 )
Judith Akse ( leerkracht groep 7 A )
Marjolin Woudenberg (leerkracht groep 5 en 6)
Haike van Lottum (ouder)
Bernardet Annevelink (ouder)
 
Vergaderdata voor het schooljaar 2019-2020
Maandag 9 december
Maandag 17 februari
Maandag 6 april
Maandag 15 juni
Maandag 6 juli

De vergadering duurt van 19.30 tot ca. 21.30uur en vindt op school plaats. Een vergadering bijwonen kan; we vinden het fijn als je vooraf meldt dat je komt (mr.kindcentrumhetpark@archipelprimair.nl). 

Voor vragen, tips of complimenten mail naar: 
mr.kindcentrumhetpark@archipelprimair.nl


Facebook