Gebruik van computers en mediawijsheid

Binnen ons daltononderwijs draait alles om eigenaarschap, dat zie je ook terug in de visie op mediawijsheid.
Kinderen zijn handig met de knoppen en ze zijn snel in het oppakken van nieuwe technologie. Ze weten niet beter dan dat de wereld hen de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van (spel)computers, Chromebooks, iPads, mobiele telefoons, televisie. Ze kunnen zich niet voorstellen hoe je zou moeten leven zonder al die middelen.
Maar handigheid en gretigheid leidt nog niet tot wijsheid. Wat is wijsheid als het gaat om het gebruik van media? Wat willen we kinderen eigenlijk leren op dit gebied?
Voor onze visie op mediawijsheid nemen we de persoonlijke ontwikkeling van het kind als uitgangspunt.
Een mediawijze leerling kan op zelfbewuste wijze gebruikmaken van de positieve mogelijkheden die media bieden.
Positief gebruikmaken van media gaat veel verder dan het aanleren van computervaardigheden, of het goed leren zoeken op internet. We willen de kinderen begeleiden in het mediagedrag, aanmoedigen nieuwe toepassingen te gaan onderzoeken, de waarde ervan te onderzoeken en natuurlijk het inzetten van media bij de eigen persoonlijke doelen.

Hoe zien we dit terug in de school?
De groepen 1 t/m 8 werken met digitale schoolborden en alle kinderen werken in de digitale leeromgeving “MOO”. Daarnaast werken we de leerlingen met computers, iPads en Chromebooks.


Facebook