Gebruik van computers en mediawijsheid

Leren m.b.v. de computer krijgt steeds meer vorm en inhoud. Computers worden gebruikt om de leerstof op een andere wijze aan te bieden. Dus naast het schrift en het boek is ook de computer onderdeel van de methode. De computerprogramma’s sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwijsmethoden. Het ICT- beleid is er de komende jaren voornamelijk op gericht de computers zoveel mogelijk te integreren in ons onderwijs. 
De groepen 1 t/m 8 werken met digitale schoolborden en alle kinderen werken in de digitale leeromgeving “de klas.nu”. Kinderen worden uitgedaagd te werken met programma’s als Word en Powerpoint. Het op een verantwoorde wijze gebruik maken van internet en e-mail wordt gestimuleerd en aangeleerd. Uiteraard spelen de typelessen van De Typejuf hier ook op in.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepspagina te gaan

Facebook