Rol van ouders

Ouders zijn voor ons gelijkwaardige gesprekspartners. Wij zien u als eindverantwoordelijke in de opvoeding van uw kind. In de ontwikkeling van kinderen hanteren wij uw kennis over uw kind mede als uitgangspunt binnen ons onderwijs. Heel veel ouders helpen elk jaar actief mee in school. Zonder deze hulp zouden veel activiteiten niet kunnen plaatsvinden.

Lees meer over ouderinspraak bij de Activiteiten Commissie (AC) en de Medezeggenschapsraad (MR).

Informatievoorziening

De deur van de school staat altijd voor u open. Het is altijd mogelijk om met een leerkracht een afspraak te maken. Daarnaast is er contact tussen school en ouders via:
 • Huisbezoeken
  Huisbezoeken worden bij ons op school afgelegd bij alle leerlingen van groep 1, die ongeveer 2 maanden op school zijn. In de andere groepen komen huisbezoeken incidenteel voor. Afspraken voor de huisbezoeken worden door de leerkrachten met de ouders gemaakt.
 • Contactavonden/ rapporten
  Twee keer per jaar worden in de groepen 2 t/m 8 zogenaamde contactavonden gehouden. Het doel van deze avonden is om u te informeren over het welbevinden en de schoolvorderingen. Het uitgangspunt voor deze avonden is het rapport dat 2x per jaar wordt meegegeven in de groepen 3 t/m 8.
 • Informatieavond
  Aan het begin van elk schooljaar organiseren we een algemene informatiemiddag/avond voor ouders. Het team en leerlingen geven ouders informatie over de jaarprogramma's in de groepen, soms aangevuld met informatie over nieuwe onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. 
 • Nieuwsbrief
  De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 10 keer per schooljaar. Deze brief is gericht aan alle ouders en geeft informatie over allerlei schoolse zaken. In de jaarplanning staat vermeld wanneer de nieuwsbrief verschijnt. De nieuwsbrief verschijnt alleen digitaal.
 • Schoolberichten
  Via e-mail houden we u op de hoogte van ontwikkelingen die van belang zijn voor u en uw kind(eren).
 • Website en app
  Op deze website staat het laatste nieuws van school, foto’s van activiteiten en informatie over en van de groepen en alle informatie die in deze schoolgids staat. Op de online kalender vindt u onze jaarplanning. Het nieuws en de kalender van onze website is ook beschikbaar via de app ‘Schoolwebsite’. U kunt deze app  downloaden in de Google Playstore en App store op uw smartphone en/of tablet. Na installatie voert u in: kindcentrumhetpark.nl.
 • Sociale media
  Kindcentrum Het P@rk is te volgen op Twitter en Facebook:  @kchetpark  en www.facebook.com/kindcentrumhetpark. We plaatsen op deze media regelmatig foto’s en berichten van leuke en bijzondere gebeurtenissen die op school en in de klassen plaatshebben.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepspagina te gaan

Facebook