Parro

Kindcentrum het P@rk, afdeling onderwijs maakt gebruik van Parro, een ‘communicatie -APP’ die gekoppeld is aan ons administratiesysteem (Parnassys). Alleen als ouders/verzorger (met speciale koppel code) kunt u toegang krijgen tot de groep van uw kind(eren). Via Parro kan de groepsleerkracht u (korte) berichten sturen en ook foto’s en afbeeldingen. Alleen de ouders/verzorgers van de betreffende groep ontvangen deze berichten en foto’s. 

                                                 


Facebook