Praktische zaken

Om het onderwijs op onze school zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen zijn de volgende zaken ook voor u als ouders van belang.

Lees meer over:

Foto- en video opnames

In het kader van de school als lerende organisatie kan het soms gebeuren dat er een les van een leerkracht wordt opgenomen om later in het team, met de interne begeleider of de directeur te bespreken. Deze opnames zijn alleen voor intern gebruik en worden naderhand gewist.
Ook komt het voor dat studenten van de PABO in het kader van een praktijkopdracht een opname van een les maken. Deze opnames zijn voor het bespreken van de opdracht op de PABO en worden ook naderhand gewist.
Bij sommige activiteiten op school worden foto’s gemaakt. De foto’s kunnen dan gepubliceerd worden, bijvoorbeeld in de schoolgids of op deze website. Wanneer u bezwaar heeft tegen het maken van een opname/ publicatie waar uw kind in voor komt, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind of bij de directie.

Facebook