Openingstijden

Onderwijs

Continu rooster  Lestijden
Maandag 8.30 - 14.15 uur
Dinsdag 8.30 - 14.15 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 14.15 uur
Vrijdag 8.30 - 14.15 uur

- alle kinderen blijven tussen-de-middag op school over, en eten bij de leerkracht. 
   (Behalve op woensdag).
- alle kinderen hebben dezelfde schooltijden

Kinderdagverblijf

maandag t/m vrijdag: 
hele dag: 7.30 - 18.30 uur = 11 uur
halve dagen: 7.30 - 13.30 uur = 6 uur
12.30 - 18.30 uur = 6 uur

 

Haal- en brengtijden
Op alle dagen is het mogelijk de kinderen vanaf 7.30 uur tot 9.00 uur te brengen.Van 12.30 tot 13.30 uur is het mogelijk om de kinderen weer op te halen of te brengen voor het middagdeel. Vanaf 16.30 tot 18.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.


Tarieven en producten

Peuterspeelgroepen

- 7.30 - 13.00 uur: peuteropvang en speelzaal in één (Wet Kinderopvang)
- 8.30 - 12.00 uur: voor speelzaal en VVE (openingstijden voor plaatsen met gemeentecompensatie)

De dagen dat de peuterspeelgroep geopend is hangt af van de locatie.
De peuterspeelgroepen zijn 40 weken per jaar open. In de basisschoolvakanties zijn de groepen gesloten.

Tarieven en producten

Voorschoolse- en buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is mogelijk op schooldagen van maandag t/m vrijdag, op basis van beschikbaarheid:
Voorschoolse opvang (VSO): van 7.30 tot 8.30 uur,
Naschoolse opvang (NSO): van 12.00 tot 18.30 uur,
Vakantieopvang: in de reguliere schoolvakanties is de hele werkweek opvang mogelijk van 7.30 tot 18.30 uur.

 

Haal en brengtijden 
In vakanties kunnen kinderen gebracht worden tot 9.00 uur. De haaltijden door de week en in vakanties zijn vanaf 17.00 uur.

Tarieven en producten

Facebook