Schoolfotograaf

Jaarlijks komt de schoolfotograaf op school. Er wordt een portretfoto gemaakt en een foto met alle kinderen uit een gezin. Dat betekent dat óók de broertjes en/of zusjes die niet op onze school zitten mogen komen om samen op de foto te gaan.

Facebook