Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig en bestemd voor het gezellig en aantrekkelijk maken van feesten en andere gebeurtenissen. U kunt denken aan bijvoorbeeld activiteiten rondom het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, het paasontbijt, kinderboekenweek, een cadeautje bij het afscheid van groep 8 en schoolreisjes. De ouderbijdrage wordt beheerd door de activiteiten commissie. 
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de zakelijke ouderavond van de M.R. en de A.C. Een actieve school is een school waar allerhande activiteiten worden georganiseerd. Dit is natuurlijk in het belang van de leerlingen. Eén en ander is logischerwijs alleen mogelijk als daartoe ook de financiële middelen toereikend zijn. Vandaar dat wij u dringend vragen om de ouderbijdrage te betalen. U krijgt bericht van school hoe hoog de ouderbijdrage wordt.

Waarom doen we dit? 
De activiteiten behoren niet tot het gewone programma van school en worden dan ook niet door het Ministerie betaald. Zonder uw bijdrage kunnen wij al deze activiteiten niet organiseren, die de kinderen met zoveel plezier beleven. De ouderbijdrage is vastgesteld op 
€ 25,00 per kind. 

Het innen van ouderbijdrage, schoolreis-, en kampgeld gaat via Schoolkassa. U krijgt via Parro (communicatiemiddel tussen ouders en school) een bericht met een verzoek om te betalen. 


Ook wanneer u niet deelneemt aan de AC, worden uw ideeën en/of suggesties altijd op prijs gesteld. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met één van de AC leden.

Facebook