Ziekte en verlof

Wanneer uw kind, om welke reden dan ook, niet op school kan komen, willen wij dat graag even weten. Wit u vóór schooltijd telefonisch uw kind af (laten) melden? De school moet immers weten waarom uw kind afwezig is. Telefoonnummer: 0575-561608 - optie 1.

Wilt u extra verlof aanvragen voor uw kind? Hier leest u meer over de verlofregeling.

Facebook