Resultaten

Vanaf de kleuters garanderen we daarmee dat alle kerndoelen (ook Engels) worden behaald. De gemiddelde eindtoetsscore in 2014-2015 was 539; ruim boven het gemiddelde van de schoolvergelijkingsgroep van de Onderwijsinpsectie.

Wij focussen ons op resultaat door:
  • kinderen eigenaar te maken van hun eigen leerproces door te leren een doel centraal te stellen, een uitdaging aan te gaan en zelf te evalueren.
  • kinderen zelf ‘bewijslast’ van hun resultaat te laten verzamelen en dit te bewaren in een digitaal portfolio en een papieren portfolio.
  • periodiek een analyse van de opbrengsten (toetsresultaten) door de taal- en reken coördinator en deIB-er.
  • kinderen en leerkrachten elkaar feedback te laten geven en ontvangen feedback en leerkrachten gesprekken voeren met kinderen om hen leerdoelen te leren stellen.

Waardering Onderwijsinspectie

De Dobbelsteen had het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs en viel onder het Basistoezicht. Kinddcentrum Het P@rk wordt, na de fusie van de Dobbelsteenen en de Krullevaar gevolgd door de Inspectie en krijgt hiervan alle ruimte om zich te ontwikkelen.

Lees meer over:Mijn kind

Klik hier om naar de groepspagina te gaan

Facebook