Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Eind groep 7 geeft de leerkracht na overleg met de intern begeleider en directeur een voorlopig advies. In groep 8 maakt u samen met de leerkracht van groep 8 een keuze. Voor 1 maart ontvangt u van school het definitieve schooladvies. 
Bij de aanmelding van kinderen voor het voortgezet onderwijs is het schooladvies leidend voor toelating. U dient in het adviesgesprek eind februari aan te geven wat de school van uw voorkeur is. Wij wisselen de gegevens van uw kind met de school van uw keuze digitaal uit nadat u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. De school voor voortgezet onderwijs ontvangt van ons ook een onderwijskundig rapport. Het onderwijskundig rapport wordt met u besproken tijdens het adviesgesprek.

IEP-eindtoets

In april maken alle kinderen een Eindtoets Primair Onderwijs. Wij zijn verplicht deze toets bij alle kinderen af te nemen. De uitslag van deze toets is niet meer leidend voor de plaatsing van uw zoon of dochter in het voortgezet onderwijs. Mocht het advies van de genoemde toets hoger uitvallen dan ons schooladvies, dan heroverwegen wij ons schooladvies. Mocht het advies lager uitvallen, dan blijven het schooladvies leidend. 

Facebook