Excellente leerlingen

Enkele jaren geleden is Stichting Archipel gestart met een traject Excellentie. Het team van afdeling onderwijs kreeg scholing omtrent de begeleiding van (meer) begaafde kinderen. Verder zijn er twee ambulant begeleiders binnen Stichting Archipel, waar je terecht kunt met vragen omtrent (meer) begaafde leerlingen. Een van die ambulant begeleiders ( Alice Koekkoek ) is werkzaam bij ons op school.

Twee keer per jaar (oktober/ mei ) vullen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 de groeps signaleringslijsten Excellentie in, om de (meer) begaafde leerlingen te kunnen signaleren en op die manier de onderwijsaanpassingen zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten. Deze lijsten worden ook doorgegeven aan de nieuwe leerkracht bij de overdracht aan het einde van het schooljaar.

Bij een kleuter spreken wij van een ontwikkelingsvoorsprong en bij leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 van een excellente leerling en dat is een leerling die wat meer aan kan en meer uitgedaagd moet worden, om te voorkomen dat het onder zijn/ haar niveau gaat presteren.

Vooruitwerklab

Gedurende een half jaar volgen leerlingen uit de regio - Samenwerkingsverband Weer Samen naar School Zutphen en straks uit de regio IJssel-Berkel - hier een dagdeel per week aanvullend onderwijs.  „Nijmegen is ver weg en ook hier in de regio zijn hoogbegaafde leerlingen. Twee tot drie procent heeft een IQ van boven de 130. Daarom hebben we contact opgenomen met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) dat de expertise in huis heeft om hoogbegaafde kinderen te begeleiden.” Twee leraren, Petra Maas en Alice Koekoek, zijn inmiddels opgeleid om deze vorm, van onderwijs, naar het idee van de Amerikaanse wetenschapper Sternberg, te kunnen geven. „De achterliggende theorie is dat niet alleen analytische intelligentie voorwaarde is om succesvol te zijn, maar ook de praktische en de creatieve intelligentie getraind moeten worden”, aldus Lianne Hoogeveen namens het CBO. 


Facebook