Opvang

Kindcentrum Het P@rk is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen. Daarbij hanteren we een doorgaande lijn: kinderen worden van jongs af aan uitgedaagd om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen.

Kinderdagverblijf
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar bieden we professionele opvang, tussen 7.30 en 18.30 uur. In kleine groepen van maximaal 12 kinderen krijgen kinderen de aandacht die zij verdienen. Hun eigen kennen en kunnen staat centraal: vanuit daar passen medewerkers hun aanbod aan en zorgen voor leuke educatieve activiteiten.
Lees hier meer over het kinderdagverblijf

Peuterspeelgroep

In de peutergroep kunnen kinderen tussen 2 jaar en 3 maanden en 4 jaar zich optimaal voorbereiden op de basisschool. Samen spelen, leren en ontwikkelen met leeftijdsgenootjes is van belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, motoriek en cognitieve ontwikkeling van peuters.

Buitenschoolse opvang

Kinderen (en hun ouders) kunnen gebruik maken van onze buitenschoolse opvang (BSO). Er is opvang voor kinderen van 4 t/m 8 jaar en voor kinderen van 8 t/m 13 jaar. Omdat de opvang onderdeel is van ons kindcentrum en medewerkers onderling samenwerken en kennis uitwisselen, zijn de richtlijnen voor kinderen eenduidig met de richtlijnen op school. Zo kunnen we kindspecifieke gebeurtenissen of kenmerken van kinderen doorspreken en kunnen de pedagogisch medewerkers van de BSO beter inspelen op de behoefte van de kinderen.
Lees hier meer over de buitenschoolse opvang

Ouderlogin KDVnet

De Kinderopvang van het P@rk werkt met een online systeem voor ouders.
Bij aanvang van de opvang ontvangt de ouder via de mail een login link waarmee ingelogd kan worden op KDVnet. U kunt uw eigen wachtwoord aanmaken zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

In het systeem vindt u al uw gegevens en die van uw kindje terug. Elke maand vindt u er de factuur en aan het eind van het jaar de jaaropgaven.

Mocht uw kindje een keer niet komen, willen ruilen of juist een keer extra willen komen, dan vult u dat heel makkelijk in. U krijgt vervolgens via mail bericht of de aanvraag goed- of afgekeurd is.

Dit systeem biedt veel gebruiksgemak en is op elk gewenst moment en locatie  te gebruiken.

Om in te loggen op KDVnet klikt u hier.

Pedagogisch werkplan. 

Inschrijven

Wilt u uw zoon of dochter inschrijven kan dit hier.
 

Facebook