Buiten Schoolse Opvang (BSO)

Op het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, kunnen de kinderen terecht bij de buitenschoolse opvang, voor en na schooltijd en in de schoolvakanties. 

Er is voor gekozen de kinderen in verschillende leeftijdsgroepen op te vangen. Zo komt iedere leeftijdsgroep goed tot zijn recht; de locaties zijn hierop ook ingericht en afgestemd.

In ons gebouw "onderwijs"  is er een BSO  voor kinderen van  4 - 8 jaar. Kinderen van scholen, waar geen BSO in is gevestigd, kunnen gebruik maken van een naburige BSO-locatie. De kinderen worden door de pedagogische medewerkers lopend of met de fiets opgehaald van school of met de eigen BSO-bus, taxi naar de verschillende locaties gebracht.

Voor kinderen van 8 - 13 jaar is er de BSO, Kidz2Move, welke ook gehuisvest is in ons gebouw "onderwijs" . Hier worden naast creatieve activiteiten ook sportactiviteiten aangeboden, speciaal afgestemd op kinderen van 8 jaar en ouder. Natuurlijk is er ook altijd ruimte voor vrij spel.

Ieder najaar en voorjaar zijn er BSO-activiteiten, die in een sessie van 4 tot 8 weken achter elkaar worden gegeven. Er is altijd sprake van een aantal activiteiten, zowel voor de jongere als voor oudere kinderen, zodat zij hieruit kunnen kiezen. De activiteiten worden in samenwerking met organisaties als SWB, de muziekschool, de tekenschool, sportverenigingen en overige culturele groepen verzorgd. En natuurlijk wordt ook voor de schoolvakanties een bruisend activiteitenprogramma opgesteld.

De buitenschoolse opvang is tijdens de schoolweken geopend: van 7.30 – 8.30 uur en na schooltijd tot 18.30 uur. Het kan voorkomen dat BSO-locaties geclusterd worden. Wij zorgen dan voor het “vervoer” tussen school en de BSO-locatie. In de schoolvakanties is de BSO geopend van 7.30 – 18.30 uur. Wilt u eens een kijkje nemen, dat kan natuurlijk. Wij nemen daar graag de tijd voor, dus bel voor een afspraak naar ons centraal kantoor: 0575-561608 (keuzemenu, kies optie 5, administratie kinderopvang)

Lees meer: 

Wijzigingen doorgeven:

Wilt u een wijziging doorgeven klik dan hier.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepspagina te gaan

Facebook