Buiten Schoolse Opvang (BSO)

Op het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, kunnen de kinderen terecht bij de buitenschoolse opvang, voor en na schooltijd en in de schoolvakanties. 

We zijn geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. (momenteel zijn we op woensdagmiddag gesloten)

In ons gebouw "onderwijs"  is er een BSO  voor kinderen van  4 - 12 jaar. Kinderen van scholen, waar geen BSO in is gevestigd, kunnen gebruik maken van een onze BSO-locatie
(mits de omstandigheden dit toelaten zoals vervoer en bezetting). De kinderen worden door de pedagogische medewerkers lopend of met de fiets opgehaald van school of met de eigen BSO-bus opgehaald door onze chauffeur.

Er is gekozen de kinderen in verschillende leeftijdsgroepen op te vangen. Zo komt iedere leeftijdsgroep goed tot zijn recht; de locatie is hierop ook ingericht en afgestemd.

BSO het P@rk is ingedeeld in 2 leeftijdsgroepen:

Kids2Explore 4-7 jarigen

Kids2Move 8-12 jarigen
(leeftijd bij benadering: op welke groep een kind zit is naast leeftijd ook van belang waar vriendjes of vriendinnetjes zitten)

Op vrijdagmiddag en in vakanties voegen we i.v.m. de kind aantallen de groepen samen tot 1 groep.

BSO tijd is vrije tijd: ons aanbod in materiaal en activiteiten is afgestemd op de verschillende leeftijden van de kinderen. Voor de verschillende groepen wordt gebruik gemaakt van verschillende ruimtes. 
We hebben een prachtig buitenterrein en maken gebruik van de gymzaal in school.
Onze BSO kenmerkt zich door ruimte en groen!

We werken met een vast team pedagogisch medewerkers. ( zie team )

De buitenschoolse opvang is tijdens de schoolweken geopend: van 7.30 – 8.30 uur verzorgen we VSO en na schooltijd tot 18.30 uur.  In de schoolvakanties is de BSO geopend van 7.30 – 18.30 uur. Wilt u eens een kijkje nemen, dat kan natuurlijk. Wij nemen daar graag de tijd voor, dus bel voor een afspraak naar de administratie kinderopvang: 0575-50 11 87 of met Kindcentrum het P@rk 0575 56 16 08 ( optie 2)

Lees meer: 

Wijzigingen doorgeven:

Wilt u een wijziging doorgeven klik dan hier.

Facebook