Dagindeling


• Vanaf 7.30 uur kunnen de kinderen gebracht worden voor de opvang. 
Na het uitzwaaien is het vrij spelen. Om 8.30 uur worden de peuters gebracht die aan het peuterprogramma meedoen.
• Vanaf 8.30 uur start het programma.
• Tijdens het spelen lezen de pedagogisch medewerkers de kinderen in kleine groepjes voor.
• Een pedagogisch medewerker gaat met een groepje peuters aan de hoge tafels een taal-, spel- of knutselactiviteit doen.
• Rond 10.15 uur ruimen we samen op en maken een kring. We praten en zingen over het gekozen thema. Een kind deelt de biscuitjes uit en daarna wordt er wat gedronken.
• Na de kring gaan we naar buiten of binnen spelen, soms in de gymzaal,
afhankelijk van het weer.
• Om 12.00 uur worden de kinderen opgehaald die niet blijven eten. 
• Om 12.00 uur gaan we met elkaar aan tafel om brood te eten.
• Vanaf 12.45 tot 13.00 uur worden de laatste kinderen opgehaald. 

Mijn kind

Klik hier om naar de groepspagina te gaan

Facebook