Peuterspeelgroep:

Groep en begeleiding 
Peuterspeelgroep  werkt met een combinatie van reguliere opvanggroepen met VVE groepen. Alle kinderen wordt een VVE programma aangeboden. Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben voor hun taalontwikkeling wordt een derde dagdeel aangeboden in het VVE programma. 

Groepsgrootte
In de groep is plaats voor 16 kinderen.

Begeleiding
In de groep wordt gewerkt met één gediplomeerde pedagogisch medewerker per 8 kinderen. Daarbij wordt samengewerkt met een vrijwilligster of stagiaire.


 

Facebook