VVE en reguliere opvang

Peuterspeelgroep de Kikkers werkt met een combinatie van reguliere opvanggroepen met VVE groepen. VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Alle kinderen wordt het VVE programma aangeboden. Zo doen de kinderen spelenderwijs met leeftijdsgenootjes spelervaringen en vaardigheden op die van pas komen als voorbereiding op de basisschool. Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben voor hun taalontwikkeling wordt een derde dagdeel aangeboden in het VVE programma. Informatie over VVE wordt verstrekt door het consultatiebureau of via onze administratie kinderopvang.

Facebook