Voorschoolse Opvang (VSO)

Op het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, kunnen de kinderen ook voor schooltijd terecht bij de buitenschoolse opvang.
De voorschoolse opvang is tijdens de schoolweken geopend: van 7.30 – 8.30 uur. 
Inschrijfformulier kunt u vinden bij kopje "Digitaal loket".

De voorschoolse opvang valt binnen de buitenschoolse opvang; daarover leest u hier meer.

Facebook