Dalton kindcentrum het P@rk

Een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen. In Het P@rk worden kinderen van 7.30 tot 18.30 uur continu op een leuke manier uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen en te laten zien waar zij goed in zijn in de kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, peutergroep en basisschool. 

Opent je wereld

Dalton kindcentrum Het P@rk biedt een breed aanbod van onderwijs, opvang en activiteiten voor kinderen van 0 tot 13 jaar. In één pedagogisch klimaat, met één doorgaande pedagogische leerlijn, werken alle professionals samen volgens één herkenbare lijn in een omgeving waar kinderen zich thuis voelen. In het kader ‘jong geleerd, is oud gedaan’ geeft deze herkenbare structuur en continue uitdaging kinderen meer houvast en kunnen ze sociaal en cognitief sterker worden, waardoor ze zich ook beter kunnen ontplooien.

Het aanbod sluit aan op de eigenheid en ontwikkeling van ieder kind in de wereld van nu en morgen; kinderen worden voorbereid op een toekomst waarin een internationale samenleving en samenwerking vanzelfsprekend is. Zo wordt bijvoorbeeld Engels gegeven aan kinderen vanaf 4 jaar, leren kinderen creatief te denken en oplossingsgericht te werken en leren zij vaardigheden om zelf oplossingen te vinden. Zo wil Het P@rk de wereld van kinderen letterlijk en figuurlijk openen.

Facebook