EarlyBird is het landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (vvtoE). Dit centrum vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd, als vroege vogels, de Engelse taal leren. Jonge kinderen hebben namelijk het vermogen een taal spelenderwijs te leren. Door bezig te zijn in het Engels werken ze ongemerkt aan die taal. Dat vinden ze spannend en de motivatie voor spel, activiteiten en lessen in het Engels is groot. Werken in een andere taal is ook goed voor de internationale oriëntatie. 

En dat is dus precies wat we bij Kindcentrum Het P@rk doen. Vanaf 2015 geven we Engels aan kinderen vanaf groep 1 en sinds dit 2017 leren ook kinderen vanaf 2 jaar in de peutergroep en kinderopvang spelenderwijs de Engelse taal.

Ons kindcentrum heeft een certificering kregen van 3 sterren! (het hoogst haalbare niveau)

Facebook