Organisatie

De basisschool valt onder Stichting Archipel en de kinderopvang valt onder stichting Educatief Centrum

De directeur van het kindcentrum is Marlou de Vries. Zij geeft leiding aan het kindcentrum en is eindverantwoordelijk voor het onderwijs‐, inhoudelijke, personele, materiële en financiële beleid.

De directeur is een aanspreekpunt voor het onderwijs,  voor kinderen, ouders en externe contacten. 
Indien de directeur niet aanwezig is op school, kunt u terecht bij de vervanging van de directie: 
  • Onderbouwcoördinator Pamela Brandenbarg
  • Bovenbouwcoördinator Mardy Overkamp.
Sabine Harmsen is leidinggevende van de kinderopvang. Zij geeft dagelijks leiding aan het team van de dagopvang, peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang. Tevens is zij aanspreekpunt voor ouders en andere betrokkenen voor vragen rondom de opvang voor hun kinderen.Mijn kind

Klik hier om naar de groepspagina te gaan

Facebook