Organisatie

De basisschool en kinderopvang vallen onder Stichting Archipel opvang & onderwijs 

De directeur van het Dalton kindcentrum is Marlou Vos - de Vries. Zij geeft leiding aan het kindcentrum en is eindverantwoordelijk voor het onderwijs‐, inhoudelijke, personele, materiële en financiële beleid.

De directeur is een aanspreekpunt voor het onderwijs,  voor kinderen, ouders en externe contacten. 
Indien de directeur niet aanwezig is op school, kunt u terecht bij de vervanging van de directie: 
  • Onderbouwcoördinator Pamela Brandenbarg
  • Bovenbouwcoördinator Nienke Albers
Sabine Harmsen is leidinggevende van de kinderopvang. Zij geeft dagelijks leiding aan het team van de dagopvang, peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang. Tevens is zij aanspreekpunt voor ouders en andere betrokkenen voor vragen rondom de opvang voor hun kinderen.Facebook