Opvang en onderwijs

KDV = Kinderdagverblijf
PSG = Peuterspeelgroep
BSO/VSO = Buiten- en voorschoolse opvang
VVE = Voor- en Vroegschoolse Educatie

(Wilt u contact opnemen met één van de medewerkers klik dan op de naam van de desbetreffende persoon)

Marlou Vos-
de Vries

Directeur

       


Sabine
Harmsen
Leidinggevende opvang


Ellen Sprikkelman
Administratie
& beheerAlice
Koekkoek

Intern BegeleiderEsther
Verlderman
 
Onderwijs- assistente

 

  


Esther 
Hoefman
Pedagogisch
edewerker KDV

Danique Hesselink

Pedagogisch medewerker KDV

Joël
Jellema

Pedagogisch medewerker KDV en BSO


Anette
Schultink

Pedagogisch medewerker KDV

 


Anja Klein Kranenbarg

Pedagogisch medewerker PSG

 


Lynda
Dogger

Pedagogisch medewerker PSG


Ingrid Pasman Pedagogisch medewerker PSG

             

Mirjan
van Dam

Pedagogisch medewerker VSO


Marijke
Vos

Pedagogisch
medewerker

BSO

Rikie Prins
Vrijwilligster PSG

Bennie Willemsen
Vrijwilliger Chauffeur BSO bus
   

Henriêtte Jansen

Leerkracht
groep 1 / 2 A

 


Nienke
Albers

Leerkracht
groep 1 / 2 A 

 


Erna 
Kaatman

Leerkracht
groep 1 / 2 
A en B
 

 


Riëtte Spiegelenberg

Leerkracht
groep 3

 


Ellen
Bisschops
Leerkracht
groep 3

 


Riekje
Altena

Ondersteuning
groep 3 en 4

 


Dini
Fokkink

Leerkracht
groep 4 

 


Marike
Krijt

Leerkracht
groep 4 

 


Lotte
Stegeman

Leerkracht
groep 5Jan
Kramer

Leerkracht
groep 6 A


Marjolin
Woudenberg

Leerkracht
groep 6 A en BPamela
Brandenbarg

Leerkracht
groep 6 B

 


Judith
Akse

Leerkracht
groep 7 

 


Meryem
Ayhan

Leerkracht
groep 7

 


Janine
Barink

Leerkracht
groep 8 A 

 


Jacqueline
Bleumink

Leerkracht
groep 8 A

 


Ryanne
Bouw

Leerkracht
groep 8 B


 
Mijn kind

Klik hier om naar de groepspagina te gaan

Facebook