Opvang en onderwijs

KDV = Kinderdagverblijf
PSG = Peuterspeelgroep
BSO/VSO = Buiten- en voorschoolse opvang
VVE = Voor- en Vroegschoolse Educatie
OB = onderbouw (groep 1 en 2)
MB= middenbouw (groep 3,4 en 5)
BB= bovenbouw (6 t/m 8)

(Wilt u contact opnemen met één van de medewerkers klik dan op de naam van de desbetreffende persoon)

Marlou Vos-
de Vries

Directeur

       


Sabine
Harmsen
Leidinggevende opvang


Ellen Sprikkelman
Administratie
& beheerAlice
Koekkoek

Intern BegeleiderEsther
Verlderman
 
Onderwijs- assistente
MB

 

 


Riekje
Altena

Onderwijs-
assistente
OB en BB

 

  Koen Tijmans
Onderwijs-
assistent

MD
  Mascha Veldhorst
Onderwijs-
assistente
MD
   

Esther 
Hoefman
Pedagogisch
edewerker KDV

Danique Hesselink

Pedagogisch medewerker KDV

Joël
Jellema

Pedagogisch medewerker KDV en BSO


Anette
Schultink

Pedagogisch medewerker KDV

 


Madelaine
Dieseraad

Pedagogisch
medewerker
KDV

Anja
Schutte

Pegagogisch
medewerker
KDV

Lynda 
Dogger

Pedagogisch
medewerker
PSG

             

Anja Klein Kranenbarg

Pedagogisch medewerker PSG


Ingrid
Pasman 

Pedagogisch medewerker PSG

 

Mirjan 
van Dam

Pedagogisch medewerker VSO


Naomi
Hebben

Pedagogisch
medewerker
BSO


Marijke
Vos

Pedagogisch
medewerker

BSO


Lotte
Schut
Pedagogisch
medewerker
BSO

Rikie Prins
Vrijwilligster PSG

Bennie Willemsen
Vrijwilliger
chauffeur BSO bus


Henriêtte Jansen

Leerkracht
OB 1

 


Nienke
Albers

Leerkracht
OB 2 /
coördinator
onderbouw 

 


Erna 
Kaatman

Leerkracht
OB 1 en 2
 

 


Riëtte Spiegelenberg

Leerkracht
MB 2

 


Ellen
Bisschops

Leerkracht
MB 2 /

coördinator
middenbouw


 


Akkie Kemperman

Leerkracht 
MB 1

 


Marike 
Krijt

Leerkracht 
MB 1

 


Marjolin
Woudenberg

Leerkracht 
groep 6 en 8 A

 


Pamela
Brandenbarg

groep 6 /
coördinator
Bovenbouw
Judith 
Akse
Groep 7 /
coördinator
ICTLotte Stegeman

Leerkracht 
groep 7 /
coördinator
ICT


Ryanne
Bouw

Leerkracht 
groep 8 A /
coördinator
Dalton

 


Janine
Barink

Leerkracht 
groep 8/
coördinator
Rekenen

 


Jacqueline
Bleumink

Leerkracht 
groep 8/
coördinator
Engels

 


 

 

 
Facebook