Vakantie en vrije dagen 2019-2020

Peuterspeelgroep en onderwijs
Goede vrijdag 10-04-2020 alleen onderwijs vrij
2e Paasdag 13-04-2020
Meivakantie  25-04-2020 t/m 08-05-2020
Bevrijdingsdag  05-05-2020 opvang gesloten
Hemelvaart (do) 21-05-2020  
Hemelvaart (vrij) 22-05-2020 alleen onderwijs vrij
2e Pinksterdag  01-06-2020 
Zomervakantie  18-07-2020 t/m 30-08-2020

Extra vrije dagen onderwijs:
Studiedag 22-04-2020: leerlingen vrij
Studiedag 02-06-2020: leerlingen vrij
Studiedag 24-06-2020: Leerlingen vrij

Op de volgende dagen zijn de leerlingen eerder vrij:
Om 12.00 uur vrij:  vrijdag 17-07-2020              

                   

                   

                 

                     

                

                          

              

          

                                                             

Mijn kind

Facebook