Vakantie en vrije dagen 2021-2022

Peuterspeelgroep en onderwijs: 
Goede vrijdag 15-04-2022 (alleen onderwijs) 
Paasmaandag 18-04-2022 
Meivakantie (incl. Bevrijdingsdag en koningsdag)   25-04-2022 t/m 08-05-2022 
Hemelvaart  26-05-2022 
Hemelvaart  27-05-2022 (alleen onderwijs) 
Tweede pinksterdag 06-06-2022
Zomervakantie 09-07-2022 t/m 21-08-2022

Op de volgende dagen is onderwijs eerder vrij: 
Vrijdag 22-04-2022 (Koningsspelen)  om 12.00 uur vrij 
 
Studiedagen onderwijs:
Woensdag 15-06-2022
Vrijdag 08-07-2022 
              

        

        

              

                                        

                          

                                  

                                    

                                    

                            

                          

                                 

                                           

                   

                   

                 

                     

                

                          

              

          

                                                             

Facebook