Vakantie en vrije dagen 2022-2023

Peuterspeelgroep en onderwijs:
Zomervakantie                  08-07-2023 t/m 20-08-2023

Op de onderstaande dagen zijn de kinderen eerder vrij:

Vrijdag 07-07-2023 om 12.00 uur vrij

Vakantierooster en studiedagen 2023-2024

Vakantie onderwijs en PSG:

Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 22-10-2023 

Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024 

Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2024

Goede vrijdag 29-03-2024 

Tweede Paasdag 01-04-2024 

Meivakantie 27-04-2024 t/m 12-05-2024

Tweede Pinksterdag 20-05-2024 

Zomervakantie 13-07-2024 t/m 25-08-2024

Studiedagen (leerlingen vrij) onderwijs:

Maandag 28-08-2023 (Kermis maandag)

Donderdag 12-10-2023

Donderdag 15-02-2024

Dinsdag 02-04-2024

Dinsdag 21-05-2024

Woensdag 26-06-2024

 

Studiedagen opvang, KDV, PSG en BSO (opvang is dan gesloten):

Vrijdag 29-03-2024

Woensdag 26-06-2024


Facebook