Gezonde gebouwen

Het onderwijs en de opvang wordt gegeven in moderne en nieuwe gebouwen met een goed en gezond klimaat. De gebouwen voldoen aan alle wettelijke eisen voor veiligheid en wordt daar ook op geïnspecteerd.

Het kindcentrum zorgt voor:
  • het uitvoeren van een risico analyse en het opstellen/uitvoeren van een plan van aanpak. 
  • overleg met GGD/brandweer/gemeente en andere instanties die zich bezighouden met veiligheid. 
  • overleg met ouders. 
  • een preventiemedewerker die op school aanwezig is.
  • voldoende geschoolde EHBO-ers aanwezig
  • een ontruimingsplan dat regelmatig geëvalueerd en geoefend wordt. 
  • controle op veiligheid en deugdelijkheid van speel-toestellen. 
  • registratie van ongevallen, waarbij derden zoals arts worden ingeschakeld. 
  • een klachtenregeling.

Verboden te roken

Er geldt een rookverbod voor onderwijsinstellingen. Door het aanbrengen van een bord laten wij zien dat er niet gerookt mag worden in en rond gebouw opvang en onderwijs. Wanneer de gebouwen geopend zijn zullen wij hier ook op handhaven. Handhaving is ook verplicht wanneer de instellingen buiten reguliere tijden in gebruik is, bijvoorbeeld tijdens een ouderavond of verhuur van de gebouwen.

Meer informatie hierover vindt u hier.

Verboden voor honden

Het huidige hondenbeleid van de gemeente Brummen richt zich op ‘het voorkomen van de overlast veroorzaakt door honden’. Onderstaande regel uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Brummen is van toepassing op ons kindcentrum:

honden niet toe te laten op speelplaatsen etc. 

De gehele Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vindt u hier:
Groenstructuurplan Brummen punt 5.6


Facebook