Gezonde gebouwen

Het onderwijs en de opvang wordt gegeven in moderne en nieuwe gebouwen met een goed en gezond klimaat. De gebouwen voldoen aan alle wettelijke eisen voor veiligheid en wordt daar ook op geïnspecteerd.

Het kindcentrum zorgt voor:
  • het uitvoeren van een risico analyse en het opstellen/uitvoeren van een plan van aanpak. 
  • overleg met GGD/brandweer/gemeente en andere instanties die zich bezighouden met veiligheid. 
  • overleg met ouders. 
  • een preventiemedewerker die op school aanwezig is.
  • voldoende geschoolde EHBO-ers aanwezig
  • een ontruimingsplan dat regelmatig geëvalueerd en geoefend wordt, ook samen met BSO. 
  • controle op veiligheid en deugdelijkheid van speel-toestellen. 
  • registratie van ongevallen, waarbij derden zoals arts worden ingeschakeld. 
  • een klachtenregeling.

Facebook