Verkeersveiligheid rond ons kindcentrum

Dit schooljaar  geven leerlingen van onze school, een bundeling van meerdere scholen en kinderopvang, samen een met onderwijswethouder  het regionale en Gelderse startsein voor verkeersveiligheidcampagne. De actie is met name bedoeld voor ouders, buurtbewoners en passanten in de schoolomgeving en heeft tot doel mensen alert te maken op de kinderen die weer naar school gaan. Tegelijkertijd is er een nieuwe school- en leerzone in de stijl van Dick Bruna geopend.

We gaan dit schooljaar van start met het lespakket ‘Leer in het Verkeer’ is gebaseerd op de vrolijke illustraties van Dick Bruna. Het pakket biedt peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen een programma waarin kinderen spelenderwijs - door middel van voorlezen, vertellen, praten, zingen, knutselen, spelen en oefenen - worden voorbereid op deelname aan het verkeer. Leermiddelen op straat, in de vorm van stoeptegels en lesborden, ondersteunen de oefeningen die de kinderen op de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen krijgen aangeboden. Zo leren de kinderen, samen met ouders, leidsters en leerkrachten, op een natuurlijke en leuke manier hoe ze zich veilig kunnen gedragen in het verkeer: jong geleerd is oud gedaan. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: lopen op de stoep, oversteken, (veilig) spelen, geluiden en voertuigen.

Lopen of fietsen

Omdat het aantal plaatsen om de fiets te stallen beperkt is mogen alleen kinderen die ver van school af wonen met de fiets naar school komen. Wilt u a.u.b. kritisch nagaan of uw kind(eren) de fiets echt nodig heeft(hebben) om op school te komen?

Halen/brengen met de auto

Tijdens het halen en brengen van de kinderen is het erg druk op en rond het speelplein. We willen u ook vragen alleen de auto te gebruiken als het echt niet anders kan. Door de drukte ontstaan er soms onnodig gevaarlijke situaties. Als u uw kind(eren) komt ophalen wilt u dan,  zodra de kleutergroepen binnen zijn, wachten op het schoolplein. Zo blijft de stoep leeg en kan iedereen veilig naar huis.

Facebook