Vertouwenspersoon

Heeft u vragen en / of klachten op het gebied van ongewenste intimiteiten en seksuele intimidaties? Dan kunt u terecht bij één van onze schoolcontactpersonen. Contactpersonen bij ons op school zijn Alice Koekkoek en Jacquelilne Bleumink 0575-561608 optie: 1. De vertrouwenspersoon voor de scholen van de stichting Archipel is Helga van Silfhout 06-34880700. De bestuurlijke verordening over dit onderwerp ligt op school ter inzage.

Voor klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals grove pesterijen, kunt u ook terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs (Onderwijsinspectie) 0900-1113111. Meer informatie staat op www.onderwijsinspectie.nl.

Facebook