Vertouwenspersoon

Heeft u vragen en / of klachten op het gebied van ongewenste intimiteiten en seksuele intimidaties? Dan kunt u terecht bij één van onze schoolcontactpersonen. Contactpersonen bij ons op school zijn Alice Koekkoek en Meryem Ayhan. De vertrouwenspersoon voor de scholen van de stichting Archipel is Mevr. Chiene Hulst en is te bereiken onder nummer 0575-543562 en 06-45434266. De bestuurlijke verordening over dit onderwerp ligt op school ter inzage.

Voor klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals grove pesterijen, kunt u ook terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs (Onderwijsinspectie) 0900-1113111. Meer informatie staat op www.onderwijsinspectie.nl.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepspagina te gaan

Facebook