Onderwijs is meer dan overdragen van kennis

Geen enkel kind is hetzelfde. Elk kind mag vertrouwen op een persoonlijke benadering door gekwalificeerde medewerkers. In ons kindcentrum houden we zoveel mogelijk rekening met de verschillende kwaliteiten, talenten en ambities van kinderen en medewerkers. 

Onderzoekend leren door creatief te denken

Als kindcentrum leveren we samen een bijdrage aan de totale ontwikkeling van kinderen (van 0 tot 13 jaar), tot zelfredzame, verantwoordelijke en sociale burgers.  We creëren een plek waar de scheidslijn tussen onderwijs en opvang vervaagd, waar kinderen hun talenten in brede zin kunnen ontdekken en ontwikkelen en waar wij ze voorbereiden op de maatschappij van de toekomst.

Early Bird

Omdat talenkennis een wezenlijk onderdeel is van de huidige internationale maatschappij en de kinderen hier in de dagelijkse praktijk steeds meer mee in aanraking komen, vinden wij het belangrijk de kinderen ook hiervan iets mee te geven. In het schooljaar 2015-2016 start Kindcentrum het P@rk met de invoering van Vroeg Vreemde Talen Onderwijs Engels (VvtoEngels) conform de eisen van Early Bird en het Europees platform. Alle kinderen van 2 – 13 jaar krijgen wekelijks Engelse les. 

Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een logische keuze. Allereerst hebben jonge kinderen het vermogen een taal spelenderwijs te leren. Door bezig te zijn in een taal werken ze ongemerkt aan die taal. Dat vinden ze spannend en de motivatie voor spel, activiteiten en lessen in het Engels is groot. Het is daarbij van belang dat kinderen zo veel als mogelijk ondergedompeld worden in ‘native English’, omdat ze juist in de eerste jaren heel goed klanken kunnen nabootsen. Daarmee ontwikkelen ze een juiste uitspraak. Werken in een andere taal is ook goed voor de internationale oriëntatie. VvtoEngels opent als het ware de vensters naar andere samenlevingen.
Engels is in minder dan twee decennia de wereldtaal geworden. Het is de belangrijkste taal tussen niet-Engelstaligen geworden. Een echt goede beheersing van die taal is dan ook van steeds groter belang voor latere studie, beroep en in de maatschappelijke omgang. EarlyBird grijpt de voordelen van een vroege start aan om kinderen daar zo goed als mogelijk op voor te bereiden.

Maatschappelijke oriëntatie

We willen kinderen meer bieden dan kennis alleen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan: het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfkennis, leren omgaan met anderen, leren omgaan met emoties en gebruik maken van creatieve mogelijkheden. Door kennis te maken met andere culturen, leren kinderen elkaar respecteren. Dit als voorwaarde om samen te kunnen werken en spelen. Leren van en met elkaar vinden wij van groot belang. Dat betekent niet dat je het altijd met elkaar eens hoeft te zijn, maar wel dat je de mening van elkaar moet kunnen respecteren en begrijpen. 

In de klas

Binnen alle leerjaren besteden wij veel aandacht aan het individuele kind. Wij bieden onze kinderen een uitdagende leeromgeving. In het kader van de zelfstandigheid zijn kinderen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Via een kindgesprek en het portfolio delen kinderen hun ontwikkeling met de leerkracht en ouders. De sfeer waarin deze ontwikkeling plaatsvindt, vinden wij erg belangrijk. Het kind moet zich veilig en gewaardeerd voelen op school. Een kind dat lol in leren heeft, komt tot prima presteren. Niet alleen op cognitief gebied, maar ook op sociaal emotioneel vlak. 

Facebook